Renginių nėra.
Įvairi informacija

     Po ilgo lietaus, nušvitus skaisčiai vasaros saulei, buvo nutarta pradėti paplūdimio tinklinio sezoną Bukonyse. Kadangi Bukonys yra beveik viduryje Lietuvos, iki jūros tolokai. Jūros neįstengėme atvežti iki Bukonių, tačiau smėlio – pakankamai.

       Paplūdimio tinklinio aikštelės įrengimas – apie trejus metus sklandžiusi neįgyvendinta idėja Bukonyse. Jonavos „Apskrito stalo“ vykdomo „Kryžkelės“ projekto jaunimas šią idėją prisiminė, o Jonavos rajono savivaldybės jaunimo projektų konkursui šios aikštelės įrengimo projektą pateikė asociacija „Bukonių kaimo bendruomenė“. Prašyta 1900,- Lt, gauta 800,- Lt. Taigi, akivaizdžiai mažoka pinigų suma. Bet gerų žmonių dėka viskas įmanoma.

       Nuoširdžiai dėkoju Bukonių pagrindinės mokyklos direktorei Elenai Tuzovienei, ūkvedei Marytei Stankevičienei, darbuotojams Alvydui Kasilauskui, Virmai Šimonienei, Juozui Vrubliauskui už savanorišką darbą ir energiją, Už techninę ir finansinę paramą ūkininkui Vladui Tuzovui, už techninę paramą – Bukonių seniūnijos seniūnui K. Damulevičiui, seniūnijos  darbuotojams, už finansinę paramą Arvydui Stankevičiui, Artūrui Narkevičiui, Jovitai ir Petrui Vyšniauskams, Romutei ir Česlovui Garniams, Vidui Urbonui, Vladui Balčiūnui, Ilonai ir Eugenijui Tolkačiovams, Irenai ir Alvidui Urbonams, Rasai ir Kazimierui Kasilauskams, Aldonai ir Antanui Žilinskams, Rimutei ir Vytui Kavaliauskams, Zitai ir Robertui Sabeckiams, Vidai ir Juliui Boželiams - BE ŠIŲ ŽMONIŲ PAGALBOS PROJEKTAS NEBŪTŲ ĮGYVENDINTAS.

       Atidarant aikštelę, mokyklos direktorė Elena Tuzovienė, Jonavos VVG projektų vadovas Petras Vyšniauskas ir Jonavos Apskritojo Stalo pirmininkė Ana Kurilova džiaugėsi sėkmingu naudingo projekto įgyvendinimu. Ūkininkas Vladas Tuzovas jaunimui linkėjo tikslingai leisti laisvalaikį, išnaudojant sudarytas galimybes, puoselėti tinklinio tradicijas Bukonyse.

       Bukonių seniūnijos vietos bendruomenės tarybos pirmininkė Dalija Kajėnienė priminė sporto ir judėjimo reikšmę žmogaus sveikatai. Džiaugėsi, kad panašias aikšteles įsirengs ir Petrašiūnų bei Liepių kaimų bendruomenės. 

      Visi šie žmonės ir Rimutė Vidutė Kavaliauskienė – rėmėja ir visą gyvenimą aktyviai sportavusi -perkirpo paplūdimio tinklinio aikštelės atidarymo juostelę.

     Pirmieji aikštelę išbandė Ana Kurilova ir Rimutė Vidutė Kavaliauskienė prieš Vladą Tuzovą ir Petrą Vyšniauską.

     Jonavos tinklininkės žaidė parodomąsias varžybas. Jas keitė jaunimo komandos.

     Džiaugiamės padarytu dideliu darbu: Bukonių kaimo bendruomenės, Bukonių pagrindinės mokyklos ir geranoriškų rėmėjų dėka Jonavos rajono savivaldybės jaunimo projektas „MŪSŲ iniciatyva „Sportas Tinklinis ir Šventė“ buvo įgyvendintas.

 

                             Dalia Autukienė, Bukonių kaimo bendruomenės pirmininkė

Sprendimas
Visos teisės saugomos. Jonavos VVG. 2010