Renginių nėra.
PROJEKTAI

   2010 m. Bukonių kaimo bendruomenė vykdė 2 vaikams ir jaunimui skirtus projektus: Jonavos rajono savivaldybės finansuotą jaunimo organizacijų projektą "Bendraudami tobulėjame" ir labdaros ir paramos fondo "Tekantis vanduo" finansuotą projektą "Bendraukime ir kurkime kartu".

   2012 m. kartu su jaunimo iniciatyvine grupe "Kryžkelė" vykdant Jonavos rajono savivaldybės jaunimo organizacijų projektą "MŪSŲ iniciatyva „Sportas Tinklinis ir Šventė“ Bukonių pagrindinės mokyklos stadione įrengta paplūdimio tinklinio aikštelė, suorganizuota šventė. 

   2011-2012 m. m. įgyvendintas vietos projektas “Bukonių krašto partizanų aukų paminėjimas ir įamžinimas”.

   Projekto bendrasis tikslas. Telkti Bukonių bendruomenę bendrai veiklai, išsaugant ir puoselėjant pilietiškumą, patriotizmą gimtajam kraštui, pagarbą žmogui ir istorijai.

   Projekto specialusis tikslas. Partizanų aukų paminėjimas įamžinant jų atminimą.        

   Projekto uždaviniai:

  • Išleista knyga - albumas apie partizanų veiklą Bukonių krašte;
  • Pastatytas paminklas ir pažymėtos 5 laisvės kovų vietos;
  • Suorganizuota bendruomenių šventę, skirta Bukonių krašto Laisvės kovų dalyviams atminti;
  • Sukurtas filmas „Bukonių krašto Laisvės kovų dalyvių atminimo įamžinimas“. 

   Projektas vykdytas įgyvendinant prioriteto “Kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas ir bendruomeninio verslumo skatinimas” priemonės “Gyvenamosios vietovės perspektyvų formavimas ir projektinės veiklos organizavimas” tikslą „Bendradarbiavimo pagrindų formavimas, skatinant ir telkiant bendruomeninių, nevyriausybinių ir kitų organizacijų bei kaimo gyventojų iniciatyvas bendruomeninei veiklai ir partnerystei, keičiantis patirtimi kaimo plėtros srityse“.

 

              Bukonių kaimo bendruomenė 2013-2015 metais įgyvendino projektą “Bukonių krašto bendruomenių sveikatiada” pagal  Jonavos rajono integruotą vietos plėtros strategijos “Gyvenimo kokybės gerinimas Jonavos rajono kaimo vietovėse” prioriteto “Viešosios infrastruktūros gerinimas ir bendruomeninės gyvensenos formavimas kaime” priemonę “Kaimo gyventojų aktyvinimas ir tradicijų puoselėjimas”. Bendra projekto vertė 13 093,72 Eurai (45 210,00 litų): gauta paramos suma–10 474,98 Eurai (36 168,00 litai), Jonavos rajono savivaldybės administracija prisidėjo 20 proc.-2 618,74 Eurais  (9042,00 Litai). Jonavos rajono savivaldybės administracija įtraukta kaip projekto partneris tam, kad būtų užtikrintas projekto tęstinumas, kad padėtų įgyvendinti vietos plėtros strategiją, ugdant sveiką visuomenę, propaguojant sveiką gyvenseną, remiant bendruomenių sveikatingumo ir sveikatinimo programas, sudarant sąlygas gyventojų aktyvinimui, puoselėjant tradicijas, ugdant ne tik bendruomeniškumą ir pilietiškumą, bet ir mažinant socialinę atskirtį.

            Bukonių seniūnijos gyventojai kaimo plėtros perspektyvas sieja su vietos gyventojų bendradarbiavimu rengiant bendruomeninius renginius, ugdant gebėjimą efektyviai bendradarbiauti, gerinti vietos infrastruktūrą, sudarant sąlygas sveikos gyvensenos ugdymui ir mokymui, skatinant aktyvaus laisvalaikio praleidimo formas aktyviai judant. Labai svarbu, kad ir kaime gyvenantys žmonėms būtų sudarytos sąlygos sveikatos stiprinimui aktyviai sportuojant.

            Viena iš projekto veiklų - pastatyti lauko treniruoklius Bukonių kaime. Vietos projekto idėja kilo iš bendruomenės narių, kurie buvo matę įrengtus lauko treniruoklius Jonavoje, Kaune, Birštone, užsienio šalyse. Bukonių pagrindinės mokyklos stadiono futbolo aikšte, krepšinio ir tinklinio aikštelėmis, bėgimo taku, sporto salės treniruoklių sale aktyviai naudojasi Bukonių ir kitų seniūnijų kaimų jaunimas. 2012 m. kaimo ir mokyklos bendruomenių pastangomis įrengta paplūdimio tinklinio aikštelė. Vyksta seniūnaitijų sporto šventės, vakariniai sporto turnyrai, varžybos. Renginiuose aktyviai dalyvauja vaikai ir jaunimas, stengiamasi įtraukti ir vyresnio amžiaus žmones. Tačiau vyresnio amžiaus žmonėms nuolatiniam aktyviam fiziniam aktyvumui patrauklios veiklos nėra. Lauko treniruoklių įrengimas sudarė sąlygas įvairaus amžiaus gyventojų sveikatos stiprinimui, tačiau svarbiausia – ir pagyvenusiems žmonėms sukurta patraukli erdvė  sveikatos stiprinimui ir turiningam laisvalaikio leidimui. Džiugu, kad projekto tikslas-telkti Bukonių bendruomenę bendrai veiklai, propaguojant sveiką gyvenseną ir skatinant fizinį aktyvumą įgyvendinamas: pastatytais penkiais (11 darbo vietų) lauko treniruokliais naudojasi įvairaus amžiaus Bukonių gyventojai-nuo jauniausiųjų iki senjorų. Didesnis fizinis aktyvumas sustiprins gyventojų fizinę ir psichinę sveikatą, gerins gyvenimo kokybę.

            Įsigyta scenos pakyla naudojama organizuojant Bukonių krašto bendruomenių sveikatinimo renginius, tradicines sporto šventes. Mokyklos bendruomenės nariai lauko treniruoklių teikiamas galimybes išnaudoja kultūrinės, pažintinės, sportinės ir kt. veiklose.

 

            Bukonių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą "Laisvalaikio erdvės įrengimas Bukonių kaime" pagal Nacionalinės paramos teikimo 2015 metais kaimo bendruomenių veiklai taisykles. Projektas finansuotas iš Lietuvos valstybės biudžeto – Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos lėšų. Projektas įgyvendintas pagal sritį "Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas ir priežiūra, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams". Bukonių pagrindinės mokyklos teritorijoje įrengta laisvalaikio erdve naudosis mokiniai, Bukonių kaimo gyventojai bei svečiai.                                                      
            Bendra projekto veikla 7 195,00 Eurai. Valstybės parama - 5 995,00 Eurai. Jonavos rajono savivaldybės vadovai palaiko bendruomenių veiklą, supranta vykdomų projektų naudą ir finansiškai remia. Šio  projekto vykdymui savivaldybė taip pat skyrė 1 200,00 Eurų (t.y. 16,67 proc.). Laisvalaikio erdvėje vaikai galės žaisti komplekse iš dviejų sujungtų bokštelių su 6 pakilimo nusileidimo būdais, suptis spyruoklinėmis ir balansinėmis sūpynėmis. Paaugliai savo orientaciją galės pasitikrinti šešiakampėje karstyklėje, jaunimas ir suaugusieji – jėgas išbandys gimnastikos įrenginiu ir sporto kompleksu – skirtingo aukščio lygiagretėmis.

            Džiaugiamės, kad Bukonių kaime įrengta dar viena erdvė įvairaus amžiaus gyventojų laisvalaikio leidimui, sveikatinimo stiprinimui.

Sprendimas
Visos teisės saugomos. Jonavos VVG. 2010